COVID19

Važne epidemiološke preporuke za sprječavanje širenja COVID-19

 • redovito perite ruke sapunom i vodom ILI koristite dezinficijens na bazi alkohola
 • izbjegavajte dodirivanje lica, usta, nosa i očiju nečistim rukama
 • kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije odbacite u koš za otpad te operite ruke
 • održavajte fizički razmak kod razgovora
 • kada fizički razmak nije moguće održavati, koristite maske za lice ispravno, preko nosa i usta
 • provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom

Pozitivan sam na COVID-19 

 1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
 2. Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom.
 3. Obavijestite svojeg poslodavca telefonom ili e-mailom. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite i epidemiologa.
 4. Ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na COVID-19.
 5. Obavijestite svoje bliske kontakte o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije).

Bliski kontakt sam COVID-19 pozitivne osobe 

 1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
 2. Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom.
 3. Ostanite u karanteni (samoizolaciji) 10 dana od zadnjeg kontakta s oboljelom osobom, pri čemu se dan kada ste zadnji put bili u kontaktu računa kao nulti dan, a sljedeći dan je prvi dan karantene.
 4. Testiranje na COVID-19 bliskih kontakata pozitivnih osoba se ne provodi. Ukoliko osoba tijekom izolacije razvije simptome testiranje nije neophodno s obzirom na poznati kontakt s pozitivnom osobom.
 5. Obavijestite svojeg poslodavca telefonom ili e-mailom. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah obavijestite i epidemiologa.

Što se smatra bliskim kontaktom?

Bliski kontakt se u svrhu zdravstvenog nadzora u karanteni/samoizolaciji definira kao:

 • dijeljenje kućanstva s bolesnikom
 • izravan tjelesni kontakt s oboljelim od bolesti COVID-19
 • nezaštićen izravni kontakt s infektivnim izlučevinama oboljelog od bolesti COVID-19 (dodirivanje korištenih maramica golom rukom ili npr. ako se bolesnik iskašlje u osobu)
 • kontakt licem u lice s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta bez korištenja zaštitne maske
 • boravak u zatvorenom prostoru (npr. učionica, soba za sastanke, čekaonica u zdravstvenoj ustanovi itd.) s oboljelim od bolesti COVID-19 na udaljenosti manjoj od dva metra u trajanju duljem od 15 minuta bez korištenja zaštitne maske
 • zdravstveni radnik ili druga osoba koja pruža izravnu njegu oboljelom od bolesti COVID-19 ili laboratorijsko osoblje koje rukuje s uzorcima oboljelog bez korištenja preporučene osobne zaštitne opreme (OZO) ili ako je došlo do propusta u korištenju OZO-a
 • kontakt u zrakoplovu ili drugom prijevoznom sredstvu bez zaštitne maske, ovisno o rasporedu sjedenja

Imam simptome COVID-19 bolesti

Tjelesna temperatura >37.2, šmrcanje, suhi kašalj, kratki dah, grlobolja, gubitak njuha i okusa, probavne smetnje, bolovi u trbuhu, umor, glavobolja, bolovi u leđima,…

 1. Ostanite kod kuće i fizički se izolirajte od svojih ukućana.
 2. Obavijestite svojeg izabranog liječnika telefonom ili e-mailom.
 3. Obavijestite svojeg poslodavca telefonom ili e-mailom.
 4. Ukoliko ste ostvarili bliski kontakt s već poznatom pozitivnom osobom nije potrebno obaviti testiranje. Vaš liječnik će vas prijaviti kao vjerojatni slučaj oboljenja od COVID-19.
 5. Ukoliko se radi o nepoznatoj epidemiološkoj anamnezi vaš liječnik će vas uputiti na testiranje.
 6. Ostanite u karanteni (samoizolaciji) do dobivanja rezultata testiranja.
 7. Ukoliko se radi o pozitivnom rezultatu testa ostanite u izolaciji 10 dana, pri čemu je datum obolijevanja nulti dan, a drugi dan bolesti je prvi dan izolacije. Nakon 10 dana izolacije osoba nije zarazna za okolinu i ne treba se ponovno testirati na COVID-19.
 8. Obavijestite svoje bliske kontakte o svojoj bolesti odnosno pozitivnom nalazu na COVID-19 te ih uputite da se jave svojem izabranom liječniku radi karantene (samoizolacije).
 9. Ako ste zaposleni u sustavu zdravstva ili socijalne skrbi (Domovi za starije i nemoćne), odmah telefonom obavijestite i epidemiologa da ste pozitivni na COVID-19.
 10. Ukoliko se radi o negativnom rezultatu testa u poslovnom i privatnom okruženju pridržavajte se i dalje svih važnih epidemiološkim preporuka.

KORISNI KONTAKTI:

Pozivni centar HZZJZ  –  113  (besplatni broj na koji se mogu dobiti informacije o koronavirusu)
Pozivni centar ZZJZ KKŽ  –  091 456 87 99
Dežurni epidemiolog ZZJZ KKŽ  –  098 592 215
COVID-19 ambulanta Dom zdravlja KKŽ  –  048/279 637
Županijski centar 112 Koprivnica  –  koprivnica112@civilna-zastita.hr – prijava okupljanja
Koprivničko-križevačka županija  –  upiti.korona@kckzz.hr i 048/658-203 – upiti vezani uz koronavirus