[SKUPŠTINA] REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA

18 stu

Koprivnica, 18.11.2019.
UR.BROJ: 51/2019

POZIV ZA SKUPŠTINU

Na temelju čl. 36 Statuta RK „Koprivnica-NOA„ Koprivnica (dalje Klub)  i ukazane potrebe
S A Z I V A M  redovnu Skupština Kluba dana :

2. prosinac 2019. godine (ponedjeljak)

u prostorijama kluba sa početkom u 18:00 sati.

Za redovnu Skupštinu predlažem slijedeći

            DNEVNI RED:

  1. Otvaranje skupštine
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Rasprava i usvajanje dnevnog reda
  4. Donošenje odluke o načinu glasovanja
  5. Usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu i Plana rada za 2020. godinu
  6. Izmjene i dopune Statuta kluba
  7. Razno

Molimo da se Skupštini obavezno odazovete u zakazano vrijeme radi potrebnog kvoruma za donošenje odluka. Većinu potrebnu da se održi skupština čini 26 članova.
Materijali za Skupštinu biti će objavljeni na web stranici kluba sukladno Statutu kluba.
Vašu moguću spriječenost javite na tel. 098 374 572 Tajniku Kluba ili povratno na mail.

U očekivanju Vašeg odaziva, sportski i srdačan pozdrav.

PREDSJEDNIK
Zvonimir Cahunek