[SKUPŠTINA] POZIV NA SKUPŠTINU KLUBA

22 svi.

Koprivnica, 22.05.2017. UR.BROJ: 20/2017 POZIV ZA SKUPŠTINU Na temelju čl. 36 Statuta RK „Koprivnica-Hangar 18„ Koprivnica (dalje Klub) i ukazane potrebe S A Z I V A M redovnu Skupština Kluba dana : 9. lipnja 2017. godine (petak) u Gradskoj … Read More »